IDRA-21 पाउडर खुराक, आधा जीवन, लाभ, साइड इफेक्ट, र समीक्षा